Strona główna | PTETiS o. Wrocławski | Historia
 
 

Drzewo

 

Historia Oddziału Wrocławskiego PTETiS

Oddział PTETiS we Wrocławiu został powołany w 1962 roku, w wyniku pisma Zarządu Głównego PTETiS inicjującego powstanie oddziałów terenowych.
Z inicjatywy profesorów Jerzego Skowrońskiego i Andrzeja Kordeckiego powstała grupa założycielska w składzie:

            1. Prof. dr inż. Jan Kożuchowski

            2. Prof. dr inż. Andrzej Kordecki

            3. Prof. mgr inż. Roman Kurdziel

            4. Prof. dr inż. Jerzy Skowroński

            5. Prof. dr inż. Wilhelm Rodkiewicz

            6. Prof. dr inż. Marian Suski

            7. Prof. dr inż. Zbigniew Żyszkowski

Na zebraniu założycielskim deklaracje członkowskie złożyli i wstąpili do PTETiS pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedr Wydziałów Elektrycznego i Łączności:

1.      Prof. dr inż. Feliks Andrzejewski

2.      Prof. dr hab. inż. Marian Bogucki

3.      Prof. dr hab. inż. Marian Cegielski

4.      Prof. dr hab. inż. Wojciech Fuliński

5.      Prof. dr hab. inż. Ryszard Gotszalk

6.      Prof. dr hab. inż. Mieczysław Grobelny

7.      Dr inż. Genadiusz Jaśkiewicz

8.      Prof. dr hab. inż. Kazimierz Kinsner

9.      Dr inż. Marian Kloza

10.  Prof. mgr inż. Jarosław Kuryłowicz

11.  Dr inż. Adolf Łuczycki

12.  Prof. dr hab. inż. Maria Miłkowska

13.  Doc. dr inż. Henryk Mońka

14.  Doc. dr hab. inż. Zbigniew Orzeszkowski

15.  Prof. dr hab. inż. Marian Piekarski

16.  Prof. dr hab. inż. Adam Skopec

17.  Prof. dr hab. inż. Zdzisław Teresiak

18.  Prof. dr hab. inż. Andrzej Tretner

19.  Prof. mgr inż. Jan Trojak

20.  Prof. dr hab. inż. Konstanty Wołkowiński

21.  Dr inż. Stefan Vrabetz

22.  Mgr inż. Michał Zdanowicz

23.  Dr inż. Ryszard Zarko

Pierwszym przewodniczącym Oddziału PTETiS we Wrocławiu był prof. dr inż. Marian Suski. W następnych latach do PTETiS wstąpili pracownicy Instytutu Elektrotechniki Oddziału we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Automatyki i Systemów Energetycznych we Wrocławiu. W 1968 roku zmieniono strukturę Uczelni i w miejsce katedr powołano instytuty. Zmiana ta miała wpływ na działalność organizacyjną Oddziału PTETiS we Wrocławiu.

 

Liczba członków Oddziału od kilku lat kształtuje się na poziomie 42 osób. Najwięcej członków (101 osób) miał Oddział w 1992 roku. 

 

 

 

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU WROCŁAWSKIEGO PTETiS

 

Rok

Przewodniczący

Zastępca przewodniczącego

Skarbnik

1962-1963

Prof. Marian Suski

 

 

1963-1964

Prof. Roman Kurdziel

 

 

1964-1965

Prof. Roman Kurdziel

 

 

1965-1966

Prof. Marian Suski

 

 

1966-1969

Prof. Zdzisław Teresiak

 

 

1969-1972

Prof. Wojciech Fuliński

 

 

1972-1975

Prof. Romuald Nowicki

Prof. Wojciech Fuliński

 

1975-1978

Prof. Wojciech Fuliński

Prof. Marian Cegielski

Prof. Hubert Trzaska

1978-1981

Prof. Wojciech Fuliński

Prof. Marian Cegielski

Prof. Babij

1981-1984

Prof. Marian Piekarski

Prof. Marian Cegielski

Dr Indyka

1984-1987

Prof. Wojciech Fuliński

Prof. Henryk Szymański

 

1987-1990

Prof. Jan Zarzycki

Prof. Henryk Szymański

Dr Andrzej Romanowski

1990-1993

Prof. Jan Zarzycki

Prof. Zbigniew Styczyński

Dr Andrzej Romanowski

1993-1996

Prof. Tadeusz Łobos

Prof. Jan Zarzycki

Prof. Ignacy Dudzikowski

1996-1999

Prof. Janusz Halawa

Prof. Zdzisław Nawrocki

Prof. Ignacy Dudzikowski

1999-2002

Prof. Zdzisław Nawrocki

Prof. Janusz Halawa

Prof. Ignacy Dudzikowski

2002-2005

Prof. Janusz Halawa

Prof. Zdzisław Nawrocki

Prof. Ignacy Dudzikowski

2005-2008

Prof. Zdzisław Nawrocki

Prof. Janusz Halawa

Prof. Ignacy Dudzikowski

2008-2011

Prof. Ignacy Dudzikowski

Prof. Zdzisław Nawrocki

Prof. Krzysztof Makowski

2011-2013

Prof. Ignacy Dudzikowski

Prof. Krzysztof Makowski

Dr Marek Ciurys

2013-2016 Prof. Czesław Kowalski
Prof. Krzysztof Makowski
 Dr Marek Ciurys
2016-obecnie 

 

Oddział Wrocławski PTETiS prowadził działalność organizacyjną i naukową w skali krajowej.

W 1987 roku Oddział zorganizował Walny Zjazd Delegatów PTETiS w Szklarskiej Porębie. Głównym organizatorem Zjazdu był prof. dr hab. inż. Wojciech Fuliński.

W 2007 roku Oddział był organizatorem VII Seminarium Naukowego Wybrane zagadnienia Elektrotechniki Elektroniki WZZE 2007, Wrocław, 26-28.11.2007.

Wspólnie z Instytutem Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Oddział organizował konferencje:

· Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce (ENID 2006), Wrocław, 26-28.10.2006,

· XLIV Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych, Wrocław – Szklarska Poręba, 17-20.06.2008.

Członkowie Oddziału organizowali również seminaria. Do znaczących seminariów organizowanych przez Oddział należy zaliczyć seminaria przygotowane przez zespoły:

· Prof. dr hab. inż. Daniela Bema – Telewizja rozsiewcza,

· Prof. dr hab. inż. Mariana Piekarskiego – Układy z przełączanymi kondensatorami,

· Doc. dr hab. inż. Michała Talla – Silniki krokowe i ich sterowanie.

Znaczącym seminarium organizowanym od wielu lat, jest prowadzone przez prof. dr hab. inż. Mariana Cegielskiego Ogólnopolskie Seminarium Systemów Energetycznych w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej.

Do organizowanych cyklicznie należy również zaliczyć prowadzone przez prof. dr hab. inż. Janusza Halawę Seminarium Automatyki i Modelowania w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej.

Przez Oddział Wrocławski byli zapraszani i wygłaszali referaty wybitni uczeni, między innymi:

  • Prof. dr hab. inż. Mirosław Dąbrowski (członek PAN) – wygłosił kilka referatów dotyczących głównie rozkładu pól magnetycznych w maszynach elektrycznych, Oliver Heaviside – genialny elektryk, Naciągi magnetyczne w turbogeneratorach (14.04.2003), Historia transformatora (6.06.2005).
  • Prof. dr inż. Paweł Jan Nowacki (członek PAN) – Wodór jako nośnik energii,
  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki – Historia Katedry Miernictwa Elektrycznego w Politechnice Gdańskiej,
  • Prof. Stanisław Szuszkiewicz (pierwszy prezydent Białorusi) – Przemiany polityczne na Białorusi.

Członkowie Oddziału Wrocławskiego brali również udział w konkursach organizowanych przez Oddział i Zarząd Główny PTETiS. W konkursach tych w ostatnich latach zostali wyróżnieni za artykuły:

  • Prof. Zdzisław Nawrocki,
  • Prof. Janusz Halawa.

Wykaz członków honorowych Oddziału:

1. Prof. dr hab. inż. Daniel Bem

2. Prof. dr hab. inż. Marian Cegielski

3. Prof. dr hab. inż. Wojciech Fuliński

4. Prof. dr inż. Kazimierz Idaszewski

5. Prof. dr inż. Andrzej Kordecki

6. Prof. dr inż. Jan Kożuchowski

7. Prof. mgr inż. Roman Kurdziel

8. Doc. dr hab. inż. Zbigniew Orzeszkowski

9. Prof. dr hab. inż. Marian Piekarski

10. Prof. dr inż. Jerzy Skowroński

11. Prof. dr inż. Marian Suski

12. Prof. mgr inż. Jan Trojak

13. Prof. dr hab. inż. Konstanty Wołkowiński

Wykaz członków Oddziału wyróżnionych Złotą i Srebrną Odznaką PTETiS:

1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Łobos – Złota Odznaka, 2002r

2. Prof. dr hab. inż. Hubert Trzaska – Złota Odznaka , 2003r

3. Prof. dr hab. inż. Jacek Malko – Srebrna Odznaka 2007r

4. Dr hab. Zdzisław Tarnowski – Srebrna Odznaka 2007r

5. Dr hab. inż. Janusz Halawa, prof. PWr - Srebrna Odznaka 2008r

6. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Nawrocki  - Złota Odznaka 2008r

7. Prof. dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski - Złota Odznaka 2008r

       8. Prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska - Złota Odznaka 2014r

Wykaz Instytucji wyróżnionych Złotą Odznaką PTETiS:

1. Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, 2008r

2. Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej 2008r

Wykaz Członków Wspierających PTETiS:

1. Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej.

2. Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty