Menu
 
 
 
Strona główna | Prace Naukowe
 

Od roku 2016 czasopismo będzie wydawane pod nazwą Power Electronics and Drives

 

  www.ped.pwr.edu.pl  

 

Informacje o czasopiśmie

 

„Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej” wydawane są od 1969 roku w trzech seriach („Studia i Materiały”, „Monografie”, „Konferencje”). Wydawane początkowo nieregularnie „Studia i Materiały” (ISSN 1733-0718) od roku 2003 stały się rocznikiem z podtytułem „Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych”, zawierającym od 50. do 105. oryginalnych, recenzowanych prac.

Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus oraz polskich czasopism technicznych BAZTECH. Ponadto Google Scholar oraz w bazie naukowych i branżowych czasopism elektronicznych ARIANTA. Od roku 2005 „Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej” są obecne w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo jest udostępniane w wersji drukowanej, ale i w postaci elektronicznej (streszczenie i pełny tekst - "Studia i Materiały" -
http://www.kmnipe.pwr.edu.pl/wyd-stud.dhtml
). Pierwotną wersją czasopisma „Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały” jest wersja drukowana.

Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych wyższych uczelni i jednostek badawczych, doktorantów i studentów oraz inżynierów elektryków zatrudnionych w różnych gałęziach gospodarki. Prezentowane w nim zagadnienia dotyczą teorii, konstrukcji, projektowania i badań symulacyjnych maszyn elektrycznych, zasilania, sterowania i diagnostyki napędów elektrycznych oraz teorii, technik i systemów pomiarów elektrycznych.

Redakcja mieści się w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wrocław.

 

Określającą profil czasopisma Radę Programową tworzą profesorowie:

Pavel Brandštetter - Technical University of Ostrava, Czech Republic

Stephen Dodds - East London University, United Kingdom

Viliam Fedak - Technical University of Košice, Slovak Republic

Bronislav Firago - Belarusian National Technical University- Republic of Belarus

Kazimierz Gierlotka - Politechnika Śląska, Polska

Lech Grzesiak - Politechnika Warszawska, Polska

Jacek Kabziński - Politechnika Łódzka, Polska

Stefan Kulig - TU Dortmund University, Germany

Marian Łukaniszyn - Politechnika Opolska, Polska

Vitezslav Styskala - Technical University of Ostrava, Czech Republic

Roman Muszyński, Politechnika Poznańska, Polska

Sergey Ryvkin - Russian State University for Humanities, Russia

Ryszard Roskosz - Politechnika Gdańska, Polska

Wojciech Szeląg - Politechnika Poznańska, Polska

Jan Vittek - University of Zilina, Slovak Republic

Czasopismem kieruje Kolegium Redakcyjne w składzie:

Ludwik ANTAL – redaktor naczelny   (tel. 713203263, ludwik.antal@pwr.edu.pl),

Ignacy DUDZIKOWSKI,

Czesław KOWALSKI,

Zdzisław NAWROCKI,

Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,

Jan ZAWILAK.

W skład redakcji wchodzą również:

Hanna STELMASZEK – sekretarz redakcji, redaktor językowy

(tel. 713203363, hanna.stelmaszek@pwr.edu.pl),

oraz redaktorzy tematyczni:

Paweł ZALAS – maszyny elektryczne,

Mateusz DYBKOWSKI – napędy elektryczne,

Grzegorz KOSOBUDZKI – pomiary elektryczne.

Wydawcą czasopisma jest Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, a publikacje finansuje Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.

Adres wydawcy: OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ,

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, http://www.oficyna.pwr.edu.pl,

oficwyd@pwr.edu.pl,     zamawianie.ksiazek@pwr.edu.pl

 

Informacje dla autorów

 

„Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Studia i Materiały” drukują oryginalne prace naukowe, oraz w uzasadnionych przypadkach prace przeglądowe. Przez oryginalne należy rozumieć prace, których treść nie była publikowana dotychczas w całości lub w znaczącej części w innych czasopismach. Wszystkie prace naukowe są recenzowane (lista recenzentów, formularz recenzji, zasady recenzowania publikacji). Przyjmowane są prace w języku polskim lub angielskim. Prace powinny być napisane w edytorze MS Word i sformatowane zgodnie z wzorcami polskim lub angielskim.

Nadesłanie artykułu do redakcji wiąże się z przekazaniem wydawcy praw autorskich do tej publikacji. Po pozytywnej recenzji i przyjęciu pracy do druku autorzy wypełniają i odsyłają do redakcji stosowne oświadczenia: o prawach autorskich, o udziale i o dopuszczalnych polach eksploatacji.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty