Menu
 
 
 
Strona główna | Projekty międzynarodowe
 

Wykaz Projektów

Projekt w ramach umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą Program Wykonawczy z Federacją Rosyjską.
A new approach to the design of the control structure for a complex mechatronic system based on the sliding-mode theory.


Umowa pomiędzy Instytutem Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych a  Trapeznikov Institute of Control Sciences - Rosyjska Akademia Nauk.
Osoby zaangażowane z ramienia Instytutu: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska, dr hab. inż. Krzysztof Szabat, mgr inż. Marcin Kamiński, mgr inż. Piotr Serkies.

Projekt w ramach umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą Program Wykonawczy z Republiką Czeską.
Analysis and determination of efficiency of electrical drives and their coponents Umowa pomiędzy Instytutem Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych a  Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Sciences.
Osoby zaangażowane z ramienia Instytutu: dr inż. Leszek Pawlaczyk, prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska.


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty